Ułatwienia dostępu

Klub Patriotyczny "Mały Rycerz"

„Historia jest świadkiem czasu, świadkiem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”

                                                                                                                     Cyceron

Głównym celem Klubu Patriotycznego „Mały Rycerz” jest wychowanie najmłodszego pokolenia w duchu miłości do Ojczyzny oraz utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

Cele szczegółowe:

  1. Budowanie świadomości narodowej.
  2. Wpajanie szacunku do symboli narodowych.
  3. Rozwijanie świadomości i postaw patriotycznych wobec naszej Ojczyzny.
  4. Przybliżanie przeszłości narodu polskiego.
  5. Zapoznanie ze świętami i związanymi z nimi polskimi tradycjami i pielęgnowanie ich.
  6. Rozwijanie w uczniach poczucia przynależności nie tylko do ich własnego kraju, ale także do wspólnego europejskiego domu.

Opiekun klubu: Renata Piątek

BIP

bip logo

Inspektor Ochrony Danych

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

RODO

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik

Deklaracja Dostępności

Obraz autorstwa ibrandify na Freepik